Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm Du lịch lớn, đặc sắc
09:40 | 11/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24 tháng 5 năm 2021 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

 Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm Du lịch lớn, đặc sắc

Với mục tiêu là đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và thành phố Du lịch sạch ASEAN, chỉ tiêu được UBND tỉnh đề ra là sẽ xây dựng được 10 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao, kêu gọi đầu tư từ 3-5 dự án xây dựng cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao. Ngành du lịch thu hút khoảng 6 triệu lượt khách đến Thừa Thiên Huế, trong đó khách quốc tế khoảng 45-50%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13 nghìn tỷ đồng; thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/lượt khách.

Việc xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương về phát triển du lịch thông qua các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch cụ thể; Tập trung chuyển đổi số trong ngành du lịch, ưu tiên phát triển theo hướng quản lý, trải nghiệm và quảng bá thông minh; Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch; Xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng; Đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp để mở rộng thị trường; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch, dịch vụ; hoàn thiện môi trường du lịch và liên kết, hợp tác phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Được biết, tại lễ trao tặng các giải thưởng/danh hiệu Du lịch ASEAN nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành phố, nhóm cộng đồng, khách sạn có những tiêu chí phát triển du lịch bền vững trong khu vực, tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh và nhận 2 giải thưởng: Thành phố Huế được trao danh hiệu Thành phố Du lịch Sạch ASEAN 2018-2020; Khu nghỉ dưỡng Làng Hành hương được nhận danh hiệu Khách sạn Xanh ASEAN 2018-2020.

 

 

 

 

Theo Thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng