Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
09:49 | 21/10/2022

Sáng ngày 20/10, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

 

Tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải thưởng sáng kiến

Hội thi được diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022 và kết thúc vào ngày 28/8/2022. Qua 4 tuần của diễn ra Hội thi, số lượng các đơn vị tham gia cũng như số lượng người dự thi các tuần sau đều cao hơn tuần thi trước; tuần thứ nhất chỉ có 156 đơn vị tham gia với 5.781 người dự thi thì đến tuần thứ 4 có 170/171 đơn vị tham gia với 7.119 người dự thi. Chất lượng bài thi tăng lên theo từng tuần; tuần thứ nhất điểm bình quân của tất cả bài thi chỉ đạt 70 điểm, trong đó chỉ có 1.201 người thi đạt 100 điểm (tỷ lệ 20,8%) thì tuần thứ tư, điểm bình quân của tất cả bài dự thi đạt đến 88,8 điểm, trong đó có đến 4.397 người thi đạt 100 điểm, chiếm tỷ lệ 61,8%.

Đối với phần thi sáng kiến, Ban Tổ chức nhận được 102 bài thi sáng kiến về công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương.

Các bài thi sáng kiến chủ yếu tập trung vào các nội dung như: các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình tiếp nhận, chăm sóc bệnh nhân; giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); giải pháp cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, tăng cường đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Kết quả có 09 đơn vị, địa phương được công nhận giải thưởng sáng kiến, trong đó có 05 đơn vị cấp sở, 02 đơn vị cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã. Giải nhất sáng kiến Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 thuộc về Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Tổ chức đã lựa chọn trao giải tập thể 05 đơn vị, địa phương tham gia Hội thi tích cực, đầy đủ và chất lượng nhất, trong đó, có 02 đơn vị cấp sở (sở Y tế, sở NN và PTNT), 02 đơn vị cấp huyện (UBND huyện Phú Lộc, UBND thị xã Hương Trà) và 01 đơn vị cấp xã (xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc).

 
 
 
 
 
 
Nguyên Phương 
 
 
 
 
 
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng