Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế
08:33 | 02/11/2022

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác về “nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế” giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế

Mục đích của việc hợp tác giữa hai đơn vị trong Thỏa thuận Hợp tác này là tạo cơ chế phối hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để xây dựng, quản lý, bảo tồn và  phát huy giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ chia sẻ thông tin về các di tích lịch sử đơn vị đang quản lý, bảo tồn; từ đó Viện Nghiên cứu phát triển tư vấn, hỗ trợ Trung tâm trong việc tổ chức kết nối, sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại hóa các sản phẩm đặc trưng về Huế.

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các chương trình truyền thông lễ hội, giới thiệu quảng bá văn hóa Huế; đẩy mạnh, xúc tiến kết nối hợp tác, tài trợ với các đối tác nước ngoài qua nhiều hình thức; kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng quy chế chung trong việc phát triển các dịch vụ tham quan tại các di tích, chương trình văn hóa nghệ thuật.

Đặc biệt, Viện Nghiên cứu sẽ hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp cận các ứng dụng, công nghệ mới phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng CNTT cho đội ngũ cán bộ Trung tâm.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng