Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Ra mắt ấn phẩm “ Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Tiếp nhận từ văn hóa dân gian, tri thức bản địa hướng đến du lịch sinh thái cộng đồng”
21:04 | 04/01/2023

Chiều ngày 4/1, Trung tâm nghiên cứu phát triển và Đồng kiến tạo Tri thức (Trung tâm CKC) đã tổ chức buổi ra mắt ấn phẩm “ Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Tiếp nhận từ văn hóa dân gian, tri thức bản địa hướng đến du lịch sinh thái cộng đồng” và tổng kết dự án “ Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”.

 Ra mắt ấn phẩm “ Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Tiếp nhận từ văn hóa dân gian, tri thức bản địa hướng đến du lịch sinh thái cộng đồng”

Ấn phẩm song ngữ “ Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Tiếp nhận từ văn hóa dân gian, tri thức bản địa hướng đến du lịch sinh thái cộng đồng” dày 240 trang do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành. Nội dung chính của ấn phẩm là sự kết tập chọn lọc những bài nghiên cứu thông tin, tư liệu về những dấu ấn, giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, có tính bản sắc của của vùng đầm phá Tam giang – Cầu Hai. Đồng thời, giới thiệu đến độc giả lịch sử hình thành một số làng xã đầm phá tiêu biểu và nghề đánh bắt thủy sản truyền thống với các loại hình đánh bắt thủy sản truyền thống và đánh bắt nuôi trồng theo hình thức mới. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu rất nhiều câu chuyện, công thức nấu các món ăn địa phương, truyền thuyết lịch sử, bài hát và các bài thơ, các điểm tham quan và lễ hội địa phương...

Tại buổi ra mắt sách và tổng kết dự án


Dự án “ Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” được triển khai từ 2020 đến cuối 2022 tại 5 cộng đồng của vùng đâm phá Tam Giang – Cầu Hai, bao gồm xóm Sáo – xã Điền Hải – Phong Điền, thôn Ngư Mỹ Thạnh - xã Quảng Lợi – Quảng Điền, xã Hương Phong – TP Huế, làng An Truyền – Phú Vang và xã Lộc Bình – Phú Lộc.

Dự án đã có nhiều hoạt động thực tế và hiệu quả như: mở lớp tập huấn cộng đồng làm nghiên cứu, cách thức tiếp cận, phương pháp và công cụ nghiên cứu, các nghiên cứu viên đã ghi chép về văn hóa, lịch sử của cộng đồng sinh thái tại đầm phá; xuất bản các ấn phẩm dự án như sách song ngữ “ Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Tiếp nhận từ văn hóa dân gian, tri thức bản địa hướng đến du lịch sinh thái cộng đồng”, tập gấp giới thiệu về đầm phá Tam Giang – Cầu Hai cung cấp các thông tin về văn hóa và các hoạt động trải nghiệm nổi bật của vùng đầm phá…

Dự án triển khai nhằm mong muốn góp phần cải thiện sinh kế cho người dân một cách bền vững, đồng thời giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa địa phương, mục tiêu dài hạn của dự án nhằm thúc đẩy du lịch bền vững bằng việc nâng cao năng lực cho phụ nữ địa phương, qua đó góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa thông qua nghiên cứu, ghi chép và sử dụng văn hóa địa phương tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.  

 

 

 

Phương Anh

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng