Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Trang trọng lễ tế Xã Tắc năm 2023
12:05 | 18/03/2023

Rạng sáng 17/3, tại đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, TP Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc năm 2023 cầu Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.

Trang trọng lễ tế Xã Tắc năm 2023

Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê đến thời Nguyễn đều lập đàn Xã Tắc và tổ chức lễ tế Xã Tắc 2 lần trong năm vào mùa xuân, mùa thu nhằm tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với đất nước và toàn thể nhân dân.

 

Lễ tế Xã Tắc năm 2023 diễn ra 2 phần, phần nghi lễ truyền thống và phần dành cho người dân, du khách vào dâng hương, cầu nguyện. Phần nghi lễ gồm lễ Quán tẩy (rửa tay tẩy trần), lễ Thượng hương (dâng hương), lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), lễ Điện Ngọc bạch (dâng ngọc trắng), lễ Truyền chúc (đọc chúc văn), lễ Hiến tước (dâng rượu), lễ Phú tộ (hưởng lộc), lễ Triệt soạn (hạ cỗ), lễ Tống thần (đưa tiễn thần) và lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).

 

Các nghi lễ này đề cao những giá trị nhân văn, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam và đã được nghiên cứu, phục hồi, tái hiện trở thành một nét văn hóa truyền thống độc đáo của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

 

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Lễ tế Xã Tắc năm 2023 diễn ra 2 phần, phần nghi lễ truyền thống và phần dành cho người dân, du khách vào dâng hương, cầu nguyện. Phần nghi lễ gồm lễ Quán tẩy (rửa tay tẩy trần), lễ Thượng hương (dâng hương), lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), lễ Điện Ngọc bạch (dâng ngọc trắng), lễ Truyền chúc (đọc chúc văn), lễ Hiến tước (dâng rượu), lễ Phú tộ (hưởng lộc), lễ Triệt soạn (hạ cỗ), lễ Tống thần (đưa tiễn thần) và lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).
Các nghi lễ này đề cao những giá trị nhân văn, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam và đã được nghiên cứu, phục hồi, tái hiện trở thành một nét văn hóa truyền thống độc đáo của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các bài mới
Các bài đã đăng