Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Đại hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022 - 2025
12:47 | 25/03/2023

Sáng 25/3, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam,  ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đại hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022 - 2025
Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí và đội ngũ những người làm báo Thừa Thiên Huế luôn tập trung sức lực, trí tuệ, tuyên truyền, cổ động, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đất nước và tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực đem lại những thành quả mới trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là phòng, chống thiên tai, đại dịch Covid–19, giữ vững an sinh xã hội.

Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Báo chí tích cực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Báo chí đã vào cuộc mạnh mẽ đấu tranh chống các tin xấu, độc; tuyên tuyền nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh chống âm mưu “ diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch…

Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Huế và thành tựu đổi mới, góp phần nâng cao vị thế của Thừa Thiên Huế với cả nước và thế giới. Báo Thừa Thiên Huế đã tích cực đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại kỷ nguyên số theo phương thức đa phương tiện, đa nền tảng, tạo ra các sản phẩm báo chí có chất lượng.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội


Ngoài các cơ quan báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế, trên địa bàn còn có các cơ quan báo chí Trung ương và của các địa phương khác đóng văn phòng, cử phóng viên thường trú. Số lượng Văn phòng đại diện, đội ngũ phóng viên thường trú gia tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ là một sự khẳng định vị trí trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội và báo chí của Thừa Thiên Huế. Đội ngũ phóng viên thường trú là những tác nhân tích cực góp phần phản ánh, phản biện, tuyên truyền, động viên, cổ vũ công cuộc đổi mới phát triển của Thừa Thiên Huế trong tiến trình đi lên. Ngoài cơ quan báo chí của tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh đều có xuất bản ấn phấm, mở Cổng Thông tin, Trang Thông tin điện tử tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương của ngành, của tỉnh, của huyện đến với cơ sở.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đối mới, sáng tạo, xây dựng đội ngũ người làm bảo và nền báo chí Thừa Thiên Huế giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại”, Đại hội lần thứ VII Hội Nhà báo tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh và đội ngũ những người làm báo Thừa thiên Huế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nhà thơ Lê Vĩnh Thái - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TT Huế - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương phát biểu tham luận tại Đại hội


Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng cơ sở vững chắc để tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên nền tảng chuyển đổi số, báo chí số, xã hội số hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí Thừa Thiên Huế ngày càng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng hoạt động của giới báo chí, Hội Nhà báo; chung sức đóng góp xứng đáng bằng những sản phẩm báo chí chất lượng tốt nhất thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, bền vững; xây dựng, phát triển báo chí, đội ngũ người làm báo ngày càng bản lĩnh, chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao và phong cách làm báo hiện đại, làm hạt nhân nòng cốt thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển báo chí của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Phấn đấu tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và số lượng theo hướng hiện đại, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đề ra, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII - Nhiệm kỳ 2022 - 2025


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã biểu dương và chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, yêu cầucác cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, định hướng của Hội Nhà báo Việt Nam gắn với các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI đến tất cả các hội viên để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, hội viên. Tiếp tục phát triển, nâng tầm chất lượng Giải Báo chí Hải Triều; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa báo chí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa mới sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, cống hiến nhiều hơn nữa để tạo động lực, sức mạnh đưa Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế vươn lên, đạt được những thành quả mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành khóa VII với 15 thành viên, bà Nguyễn Thị Phương Nam - Giám đốc Đài PT&TH Thừa Thiên Huế đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Cũng trong dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân Hội viên Hội Nhà báo tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 
 
 
Phương Anh
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng