Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 vào ngày 26/1.
14:09 | 25/01/2024

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 15, 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 vào ngày 26/1.
Ảnh minh họa ( internet)

HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 01 buổi, họp phiên trù bị vào lúc 7h50' và khai mạc vào lúc 8h00' ngày 26 tháng 01 năm 2024 (thứ sáu).

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, quyết định thông qua các nội dung về: Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024; quyết định biên chế công chức năm 2024 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh; quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; phê duyệt chủ trương đầu tư; về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và các nội dung chuyên đề quan trọng khác,...

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan được nghị quyết điều chỉnh trực tiếp theo qui định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật và gửi các Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết nêu trên đến Thường trực và các Ban HĐND tỉnh để tiến hành thẩm tra theo quy định.

 

 

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng