Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I – năm 2024
18:26 | 28/03/2024

Chiều 28/3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I – năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Hoàng Khánh Hùng dự và chủ trì lễ phát động.

Phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I – năm 2024

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm hưởng ứng Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi riêng; là dịp tuyển chọn những tác phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 toàn quốc; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ trong việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng viết về lĩnh vực chính luận trong đấu tranh, phản bác của các thế lực thù địch.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, Cuộc thi là việc làm cụ thể giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác này. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng mà còn là cả hệ thống chính trị, của mọi người dân cùng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc thi với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Các cơ quan báo chí chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phát động cuộc thị, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Cán bộ, đảng viên, cơ quan báo chí phát huy trách nhiệm để có những tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi.

Đối tượng tham gia dự thi là tác giả/nhóm tác giả là người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có tác phàm phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố Huế; giảng viên, học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, đoàn thể; nhóm chuyên gia, đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi dạng viết gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và fíle mềm (định dạng Microsoft Word).

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điếm phát động Cuộc thi.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chong", có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm "bút chiến" phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ khi ban hành Kế hoạch phát động Cuộc thi đến hết ngày 25/6/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp tỉnh: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 54 Hùng Vương, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 080 54142, email: phongttbcxb.tgtth@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Đặc biệt, 04 giải A, 04 giải B, 04 giải c, các giải Khuyến khích.
Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức Cuộc thi trao tặng 05 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng chung khảo có số điểm cao nhất trong số tác phấm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Bên cạnh đó còn có 05 giải dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai và tham gia Cuộc thi.

Lễ Tổng kết và trao Giải Cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2024.

Những tác phẩm chất lượng cao sẽ được gửi tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức.

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng