Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Tích cực hưởng ứng tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
08:51 | 24/04/2024

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm/sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại (TTĐN).

Tích cực hưởng ứng tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Sau 9 mùa giải thành công, Giải thưởng đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các lực lượng làm công tác TTĐN trong và ngoài nước, đặc biệt có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí nước ngoài, kiều bào ta ở nước ngoài và các tác phẩm bằng nhiều tiếng nước ngoài. Qua đó, đã góp phần mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Giải thưởng lần này sẽ xét tặng cho các tác phẩm/sản phẩm TTĐN thuộc các hạng mục: Video Clip; Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị TTĐN; Ảnh; Truyền hình; Phát thanh; Sách; Báo in tiếng Việt; Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; Báo in tiếng nước ngoài; Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài. Đồng thời, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, sáng tạo, áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024. Những tác phẩm/sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm/sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Các tác phẩm/sản phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37714353 (Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại). Khuyến khích tham gia Giải thưởng bằng file điện tử, gửi về địa chỉ email: giaithongtindoingoai10@gmail.com. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 31/7/2024.

Để việc tham gia Giải thưởng đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên không gian mạng, qua các cổng và trang thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình, trang mạng xã hội… của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và bạn bè quốc tế, nhất là trong học sinh, sinh viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội; động viên, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu các quy định trong Thể lệ, tích cực tạo ra các tác phẩm/sản phẩm hay, có giá trị, gửi tham gia Giải thưởng.

 

Theo thuathienhue.gov

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng