Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2024
15:27 | 25/04/2024

Thực hiện Kế hoạch 168-KH/BTCTW, ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí về xây dựng Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III -  năm 2024.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2024
Trao giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II năm 2023 (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Các tác phẩm tập trung phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng; Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Đối tượng tham dự giải là mọi công dân Việt Nam ở trong tỉnh và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…). Tác giả có tác phẩm tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí 2016, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được chọn tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định để tham dự giải. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia giải.

Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia giải, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận tác phẩm đã đoạt giải của Giải Báo chí quốc gia. Tác phẩm đã gửi cho Ban Tổ chức Giải báo chí của tỉnh thì không được gửi tham gia các tỉnh, thành phố khác cũng như gửi trực tiếp tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/9/2024. Thời hạn cuối nhận tác phẩm ngày 04/10/2024 (theo dấu bưu điện).

Các tác phẩm gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, số 54 Hùng Vương, thành phố Huế, ĐT: 080 54142.

Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí dự kiến tổ chức vào tháng 12/2024.

Những tác phẩm đạt chất lượng được xét chọn gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và thực hiện theo Kế hoạch, Thể lệ giải của Ban Tổ chức giải Trung ương.

 

 

 

 

Phương Anh

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng