Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 14/5.
05:59 | 11/05/2024

Thường trực HĐND tỉnh vừa cho biết, sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 01 buổi, họp phiên trù bị vào lúc 7h50' và khai mạc vào lúc 8h00' ngày 14 tháng 5 năm 2024 (thứ Ba).

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, quyết định thông qua các nội dung về: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Quang Trung, thị xã Hương Thủy; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu phí tham quan di tích) và nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết, nguồn thu sử dụng đất, vốn tập trung trong nước, nguồn thu phí tham quan di tích) và nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023.

Quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 (đợt 1); Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV; Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024; Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

 

 

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng