Kinh tế và phát triển
Thành phố Huế: Khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XII
14:33 | 21/07/2017

Sáng 20/7, HĐND thành phố Huế khóa XII đã tiến hành kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, các chương trình trọng điểm đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu du lịch đạt 1216,5 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa  ước đạt 13.224 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất CN – TTCN 3.391 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 596 tỷ đồng, bằng hơn 50,6 % dự toán năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ; đã đón khoảng hơn 1.4 triệu lượt khách du lịch (trong đó 462.000 lượt khách quốc tế)… Một số chương trình, dự án quan trọng cơ bản hoàn thành, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo, công tác ra quân lập lại trật tự đô thị có bước chuyển biến rõ rệt bước đầu đạt hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn tồn tại những khó khăn hạn chế, đó là việc giải ngân trong lĩnh vực xây dựng cơ bản còn quá thấp, một số dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, công tác cải cách hành chính có chuyển biến những chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra...

Báo cáo cũng nêu rõ một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017 là đẩy mạnh thu ngân sách, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư  vào đầu tư các điểm du lịch, tham quan vui chơi, giải trí gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị đảm bảo đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
 

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng