Huế luôn luôn mới
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016
08:30 | 16/09/2016

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5412/UBND-XDHT gửi Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; UBND huyện, thị xã, thành phố Huế về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016
Ảnh minh họa ( Internet)

Kể từ cuộc họp giao ban về tình hình đầu tư công ngày 23/6/2016, đến nay công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 có chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu, tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/8/2016 đạt 43% kế hoạch, trong đó nguồn vốn vốn trái phiếu Chính phủ đạt 32% kế hoạch, nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 54% kế hoạch (vốn chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương đạt 42% kế hoạch).

Một số dự án nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương giải ngân chậm như: Vốn trái phiếu Chính phủ: Đường La Sơn – Nam Đông (32%); vốn chương trình mục tiêu: Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp mở rộng cảng cá Thuận An (31%), Đường từ xã Hồng Trung đến mốc 646 (47%), Hệ thống đê nội đồng Ngũ Điền (22%), Hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát ven biển xã Điền Hương (20%), Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá Cầu Hai (42%), các dự án của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (trung bình 35%), Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (1%), Trung tâm y tế dự phòng (1%), Đầu tư rừng mưa Nhiệt đới (8%), Bảo vệ và Phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá tỉnh (28%) …; vốn ngân sách tỉnh: có 44 dự án giải ngân dưới 10% (trong đó 26 dự án giải ngân 0%)...

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư khẩn trương, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án đảm bảo tỷ lệ và mốc thời gian yêu cầu theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ, đến ngày 20/9/2016 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn (trong đó lưu ý các dự án nguồn ngân sách trung ương, dự án có kế hoạch vốn lớn) và không có dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2016 được giao.

Lan Trần

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng