Huế luôn luôn mới
Đại hội đại biểu Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất
08:43 | 18/10/2016


Đại hội đại biểu Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2020 vừa diễn ra tại thành phố Huế.

Đại hội đại biểu Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất

Đại hội đại biểu Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã tiến hành thảo luận và thông qua Dự thảo Điều lệ Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua Chương trình hoạt động của Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 – 2020, trong đó có mọt số nội dung trọng tâm đó là phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: diện tích rừng trồng đạt yêu cầu quản lý bền vững, được cấp chứng chỉ rừng FSC là 6.000 ha; số hộ trồng rừng tham gia hội là 2.500 hội viên; từ các nhóm trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC đã được hình thành chi hội, thành lập các tổ hợp tác, phát triển thành các hợp tác xã lâm nghiệp và tiến tới thành lập liên hiệp hợp tác xã lâm nghiệp, để đóng vai trò pháp nhân tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm gỗ lớn FSC theo lộ trình đã được xác định.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành (gồm 21 thành viên) và ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2016 – 2020, đồng thời thông qua Nghị quyết của Đại hội. Ông Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT được bầu làm Chủ tịch Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

 

Theo thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng