Huế luôn luôn mới
60 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022
08:42 | 10/11/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2704/QĐ-UBND công bố danh sách 60 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022, gồm: 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 15 giải Ba và 33 giải Khuyến khích.

Đây là hội thi được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các đề tài, giải pháp kỹ thuật tham gia dự thi năm nay có nhiều chất lượng; nhiều đề tài, giải pháp được đầu tư nghiên cứu rất công phu, có tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Các đề tài, giải pháp tham gia dự thi đều xuất phát từ thực tiễn học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất và gắn bó chặt chẽ với đời sống của nhân dân. Trên cơ sở đánh giá công tâm và khách quan,  BTC Hội thi năm nay đã xem xét, quyết định trao giải cho 60 giải pháp tham gia dự thi, trong đó có 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 15 giải Ba và 33 giải Khuyến khích.

 

 

 

PV

 

 

 

 

 

 

Các bài đã đăng