Nhịp điệu cuộc sống
Thừa Thiên Huế: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 11.950 lao động
07:48 | 18/09/2013

Đó là con số do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đưa ra trong buổi làm việc của Sở với lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/9.

Thừa Thiên Huế: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 11.950 lao động
Trong một buổi tư vấn việc làm

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2003 đã giải quyết việc làm mới cho 11.950 lao động, đạt 74,69 % kế hoạch; ước thực hiện cả năm khoảng trên 16.000 lao động được tạo việc làm mới (đạt 100% kế hoạch đề ra); đã tuyển mới 11.292 lao động học nghề, đạt 57.9% so với kế hoạch; đã đào tạo nghề cho 2.618 lao động nông thôn, đạt 83.11% kế hoạch.

Đối với công tác chăm sóc Người có công, trong thời gian qua, Sở đã tập trung triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Người có công, Pháp lệnh Bà Mẹ Việt Nam anh hùng sửa đổi năm 2012, đến nay trên 98% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Công tác giảm nghèo trong những năm qua và 9 tháng đầu năm 2013 tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ; ngoài việc ban hành Chương trình giảm nghèo chung theo qui định, hàng năm, Tỉnh còn ban hành Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các xã có tỷ hộ nghèo trên 25% và tiếp tục thực hiện có hiệu quả bằng việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội và bằng các nguồn từ xã hội hóa.

Trong thời gian tới, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phấn đấu tham mưu UBND Tỉnh triển khai thực hiện đạt 07 chỉ tiêu. Đó là: Tỷ lệ người lao động không có việc làm ở khu vực thành thị giảm xuống còn 2% và duy trì tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn 85%. Giải quyết việc làm mới từ 15.000 - 16.000 người. Tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề 56%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5% (theo chuẩn mới). 99% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 70% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện các quyền của trẻ em, bảo đảm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ chăm sóc, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em phấn đấu có 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc. 

PV

 

Các bài mới
Các bài đã đăng