Nhịp điệu cuộc sống
Hợp nhất Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Nhà Trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị
16:28 | 18/02/2017


UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định về việc thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Nhà Trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Hợp nhất Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Nhà Trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị
Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (ảnh: internet)

Theo đó, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Nghiệp vụ. Số lượng người làm việc của Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2017.

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng