Nhịp điệu cuộc sống
Triển khai dự án “Kết hợp Sinh kế trong quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.
08:37 | 19/06/2017


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Kết hợp Sinh kế trong quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức BasicNeeds tài trợ.

Theo đó, dự án được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2019. Dự án sẽ triển khai các hoạt động chính như: Thành lập hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và phát triển dựa vào cộng đồng; Nâng cao năng lực cho đối tác (y tế, phụ nữ, bệnh nhân trầm cảm) để hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và xã hội; Nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần cho các bên liên quan, người dân trong cộng đồng; Cung cấp dịch vụ có chất lượng cho bệnh nhân trầm cảm thông qua cách tiếp cận mô hình dựa vào cộng đồng; Mô hình sức khỏe tâm thần và phát triển được đánh giá, chứng minh có hiệu quả và được giới thiệu rộng rãi.

Trước đó, ngày 15/6, Hội LHPN tỉnh phối hợp với BasicNeeds Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động dự án “Kết hợp mô hình sinh kế trong quản lý trầm cảm có hiệu quả”.  Dự án  “Kết hợp mô hình sinh kế trong quản lý trầm cảm có hiệu quả” được Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết hợp tác với BasicNeeds Việt Nam triển khai tại 4 đơn vị phường, xã thuộc huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy trong thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019. 

 

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng