Những khoảnh khắc
Những khoảnh khắc Huế 11-21
09:17 | 07/12/2021


NGÔ THANH MINH

Những khoảnh khắc Huế 11-21
Tác phẩm “Mưa trên thành Huế” của NSNA Ngô Thanh Minh
Tác phẩm “Về trong cơn mưa” của NSNA Ngô Thanh Minh
Tác phẩm “Ra đầm” của NSNA Ngô Thanh Minh
Tác phẩm “Một thoáng Lăng Cô” của NSNA Ngô Thanh Minh(TCSH393/11-2021)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng