Nhiếp ảnh Huế
Hoa đăng trên dòng tịch lặng
15:18 | 07/04/2017

DO YÊN

Hoa đăng, biểu tượng trí huệ trong quan niệm nhà Phật, từ lâu đã tồn tại trong sinh hoạt văn hoá tâm linh của xứ thần kinh.

Hoa đăng trên dòng tịch lặng(SHSDB24/03-2017)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng