Festival nghề truyền thống Huế
Hội thảo “Nghề và làng nghề truyền thống Huế với phát triển du lịch”
13:07 | 30/04/2013

Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2013, Hội thảo “Nghề và làng nghề truyền thống Huế với phát triển du lịch” đã được tổ chức vào sáng ngày 28/4/2013.

Hội thảo “Nghề và làng nghề truyền thống Huế với phát triển du lịch”
Tại Hội thảo - Ảnh: Kim Lan

26 tham luận đã cùng tham gia bàn đến nhiều vấn đề liên quan đến làng nghề truyền thống Huế với phát triển du lịch.
 

Độc đáo với làng nghề mây tre đan Bao La của Huế


Về vấn đề đánh giá các giá trị truyền thống và phát huy, có các tham luận đáng chú ý sau: “Bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống góp phần thúc đẩy du lịch Thừa Thiên Huế phát triển bền vững”, Tiềm năng du lịch nông thôn và sự tham gia của các công ty lữ hành vào việc phát triển du lịch nông thôn Việt Nam”..
 

Nghề quay Lanh - một nét độc đáo của dân tộc H’ Mông tỉnh Hà Giang


Về thực trạng làng nghề, đáng chú ý có các tham luận “Thực trạng ngành nghề thủ công ở Huế: “nghĩ mở - nói thẳng” của nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông, “Những vướng mắc trong công tác đầu tư phát triển sản phẩm du lịch gắn với làng nghề...”
 


Về vấn đề các giải pháp cho làng nghề và du lịch, đáng chú ý có “Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch làng nghề Huế”, “Làng nghề và du lịch làng nghề cần có sự chia xẻ đầu tư và lợi ích”, “Đâu là lối ra cho nghề gốm Phước Tích”, “Kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề tại Thừa Thiên Huế”...

                                                                                   
PV

 

Các bài mới
Các bài đã đăng