Di sản TG ở Việt Nam
Cung An Định - Trung tâm Festival thứ hai ở phía nam thành phố Huế
LTS: Festival Huế 2002 diễn ra từ 04/05 đến 15/05/2002, là một lễ hội văn hoá du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế. Ngoài Đại nội là trung tâm hạt nhân của Festival, tỉnh TT-Huế đang tiến hành chỉnh trang biệt cung An Định để tổ chức thành một trung tâm thứ hai ở phía nam thành phố với những buổi quảng diễn nghệ thuật hoành tráng, sôi động. Sông Hương xin giới thiệu với bạn đọc đôi nét về cung An Định.