Tác giả-tác phẩm
Tết nhớ Phùng Quán
11:06 | 21/04/2008
“Tết không vào nhà tôi”(*)nghĩa là tết không vào nhà Phùng QuánCâu thơ tâm trạngVấn nạn một đời

Hồ Tây vẫn sương thuyền rồng du ngoạn
hoa đào vẫn thắm Nhật Tân Nghi Tàm
bàn thờ vẫn hương rượu tăm chưa cạn
bạn bè vẫn thương ghé Vọng Ba Lâu

Cái chòi Ngắm Sóng bây giờ ở đâu?

Còn người vợ goá mây trắng đội đầu
Còn bác “Chép Còm” một thời dũng sĩ
Còn Quân còn Quyên thành cha thành mẹ
Còn đó Tuổi Thơ Dữ Dội Hiền Ngoan

“Nghiệt ngã thời gian dăm ngày
                                         vùi hết”
Còn bài thơ “Hôn” không
                                  bao giờ chết
trái tim tan nát luân hồi
                                  lành nguyên
nhớ “Lời Mẹ Dặn”một đời
                                  trầm hương.

------------------------
*
Những chữ trong ngoặc kép là của Phùng Quán.

NGUYỄN TRỌNG TẠO
(nguồn: TCSH số 143 - 01 - 2001)
Các bài mới
Các bài đã đăng