"Thơ Huế 2023" - Thơ Dự Thi
Chùm thơ Lữ Mai
08:35 | 21/08/2023


LỮ MAI

Chùm thơ Lữ Mai
Ảnh: internet

Gọi

Trong hơi ẩm mục tầng rễ
nghìn tia phượng lóe đằng đông
chuông đặng đừng dứt giọt
đò xa mây nước buông lơi

ai nhủ trăng vào cõi
ai tiên tri thương tích mau lành
ai ngắt nhánh đêm lành lạnh
sương khói đành theo gót mỹ nhân

đò hỡi chở giùm ta phiến trăng
gieo đáy lòng cát mịn thong dong
giữa đêm mưa mịt mùng núi sông quên thở
kiệu quay vó ngựa khuynh thành

sen mở cánh tạnh hương
đò men lối mờ sương
lụa bạch đôi bờ nghiêng chén
câu hò nguyên vẹn dẫu nghìn thu.


Ngỏ cùng

 cất lên muôn tiếng rì rầm
xứ này sông không ngủ
dự cảm mơ màng dang dở
chất toàn mộng mị gửi rêu xanh

lửa tự thiêu bóng mình
 gì ngoài thinh lặng
tiếng dế bên bờ Vỹ Dạ
tiễn hồn bia đá qua sông

rêu nhường người một bước thong dong
nỗi u trầm cung cấm
soi bóng nhau úa tàn chầm chậm
hình nhân loang ráng trời

đêm ấy đôi hài rêu bật khóc.


Khách xa

Từ trong phiến đá
nhật bình muôn muốt đèn hoa

hỏi khách mơ chi
chỉ một đường gươm sắc

cài chấn song đuôi mắt cuối mùa
mây quên lối dạ thưa không trú được

mảnh trăng màu lục
dáng xưa lững thững tơ vàng

hòa lối sáng thuở sương
khúc dạ thanh mở đường loan phụng

muốn đến không đến được
muốn quên quên không đành

nhật bình xanh hơn sao khuya
chân khách im chìm đá lạnh.

(TCSH413/07-2023)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Vân Phi (18/01/2024)
Các bài đã đăng