Nhịp sống thơ
Trang thơ Hồ Thế Hà


HỒ THẾ HÀ

Bài thơ của vua Thiệu Trị viết về Đèo Ngang

L.T.S: Đầu năm 1992 kiến trúc sư Tống Trần Phượng ở Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trong khi khảo sát công trình dưới chân Đèo Ngang, đã đào được tấm bia khắc bài thơ của vua Thiệu Trị. Tác giả Trần Hữu Dinh đã chép lại toàn bài, phiên âm và dịch thơ. Sông Hương xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Thơ Sông Hương 05&6-1993


Thiệp Đáng - Hữu Kim - Triều Tâm Ảnh - Đặng Nguyệt Anh - Đỗ Hoàng

Chùm thơ Nguyễn Xuân Sang


NGUYỄN XUÂN SANG

Thơ Sông Hương 11-2023


Phan Văn Chương - Nguyên Hào - Hà Nhật - Trần Nhuận Minh - Ngô Công Tấn - Từ Dạ Linh

Những đứa con đi xa


TRẦN KHOA VĂN

Chùm thơ Văn Công Hùng


VĂN CÔNG HÙNG

Chùm thơ Nguyễn Hoài Nhơn


NGUYỄN HOÀI NHƠN

Chùm thơ Nguyễn Lương Ngọc


NGUYỄN LƯƠNG NGỌC

Chùm thơ Phạm Nguyên Tường


PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Trang thơ Nguyễn Đỗ


NGUYỄN ĐỖ

Trang thơ từ Trại sáng tác


Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Văn Vinh - Lê Viết Xuân

Trang thơ các cây bút nữ


Hồ Hồng Trâm - Tuyết Nga - Nguyễn Thị Thái - Dạ Thảo Phương - Bùi Kim Anh - Hàn Thi - Trần Mai Anh

Chùm thơ Đỗ Thành Đồng


ĐỖ THÀNH ĐỒNG

Chùm thơ Trần Hạ Vi


TRẦN HẠ VI

Chùm thơ Nguyễn Hữu Trung


NGUYỄN HỮU TRUNG

Chùm thơ Lữ Hồng


LỮ HỒNG

Trang 4/83
1 2 3 45 6 ...83