Nhịp sống thơ
Bài thơ của vua Thiệu Trị viết về Đèo Ngang
10:38 | 25/12/2023

L.T.S: Đầu năm 1992 kiến trúc sư Tống Trần Phượng ở Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trong khi khảo sát công trình dưới chân Đèo Ngang, đã đào được tấm bia khắc bài thơ của vua Thiệu Trị. Tác giả Trần Hữu Dinh đã chép lại toàn bài, phiên âm và dịch thơ. Sông Hương xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Bài thơ của vua Thiệu Trị viết về Đèo Ngang
Ảnh: internet

Phiên âm:

Quá Hoành Sơn Quan

Nhất đới miên hoành hạn tiệt sơn
Uyển diên khởi phục, hải tân gian
Vệ Nam củng Bắc, phân nghiêm tấn
Lịch cổ lai kim, tác hiểm quan
Thôi lũy bất tu bình vãng sự
Trùng loan vi tín khả cao phan
Tiếp thiên nham thụ thanh nhi thúy
Bản lĩnh phi vân, khứ phục hoàn

     Thiệu Trị nhị niên thập nhị nguyệt cát nhật.
     Ngự chế thị thất thủ.

Dịch nghĩa:

Qua cửa ải Đèo Ngang (*)

Một giải dăng ngang mút chm hết. Vn vèo như rắn biển chạy viền theo. Giữ Nam giữ Bc có đn binh trn giữ. Suốt từ xưa đến nay dng lên một cửa him nghèo. Chuyện lũy đổ trúc xưa bàn làm gì nữa. Chỉ biết Truông cao ước với tay trèo lên. Liền trời cây ngút xanh xanh ngát. Lưng (nửa) núi mây bay qua lại, lại qua.

Dịch thơ:

Qua cửa Đèo Ngang

Một giải đăng ngang mút tận đèo
Vằn vèo chân núi biển viền theo
Gìn Nam giữ Bắc đồn biên trấn
Suốt cổ chí kim cửa hiểm nghèo
Chuyện lũy trúc xưa bàn chi nữa,
Truông cao những ước với tay leo
Liền trời cây ngút xanh xanh biếc
Lưng núi mây bay sớm lại chiều.

T.H.D.
(TCSH56/07&8-1993)

 

------------------
(*) Chữ “quan" là cổng nhưng nghĩa rộng là cửa ải, như ải Nam Quan, ải Chi Lăng.

 

Các bài mới
Các bài đã đăng