Lục bát dự thi
Chùm thơ lục bát dự thi năm 2010
11:19 | 29/04/2010
Kiều Trung Phương - Nguyên Hào - Nhất Lâm
Chùm thơ lục bát dự thi năm 2010
Bia tiến sĩ ở Văn Thánh Huế - Ảnh: festivalhue.com

KIỀU TRUNG PHƯƠNG


Thăm bia tiến sĩ

triều NguyễnNơi đây
chứng tích
một thời
Tàn bia Tiến sĩ khóc cười
nắng mưa.
Đâu rồi hồn đá
năm xưa?
Cho ta ngả mũ dạ thưa
bây giờ.
Lãng danh khuyết tự
rêu chờ
Qua Văn Thánh
có ai ngờ
đá đau...


NGUYÊN HÀO


Chiều, rượu và thơ


Thời gian thách thức nỗi chờ
Vẫn em e lệ, vẫn ngờ nghệch ta
Chẳng gần đủ biết chia xa
Tình như lá chợt sáng ra rụng vàng
Rượi vương sầu nhớ mang mang
Câu ca ngày cũ đa mang đến giờ

Cõi tình chưa hết ngu ngơ
Chiều nay giăng mấy câu thơ lạc vần...


NHẤT LÂM


Làng ơi...!


Sinh ra con đã có làng
Có sông soi bóng ôm hàng tre xanh
Qua đò Ba Bến thị thành
Một miền đất ngọt yên lành phù sa
Đạn bom từ ấy con xa
Thương làng tan nát mẹ già quạnh xiêu
Làng xưa đẹp lắm sớm chiều
Vầng trăng Vĩnh Định cánh diều ước mơ
Chiến tranh vườn tược xác xơ
Dòng sông khắc khoải bến bờ cỏ hoang
Làng ơi nay trở về làng
Tóc con bạc trắng họ hàng phân ly!...


(254/04-10) 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng