Giá sách Sông Hương
Năm Tỵ nói chuyện Rắn
Rắn thiêng xứ Ấn

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG  

Ấn Độ là đất nước được biết đến như nơi ngự trị của rắn, ở đây rắn là linh vật được sùng kính thứ hai sau loài bò (Nandin). Bộ kinh Veda đã nhiều lần nói đến biểu tượng tâm linh này.

Công năng và sự thật của ngọc rắn

BÙI NGUYÊN

Trên dải đất hẹp của miền Trung, hầu như ở địa phương nào cũng có những thần y chữa bệnh bằng ngọc rắn tổ truyền. Một loại ngọc được truyền tụng là mang đầy công năng kháng độc và bao giờ lý lịch thần vật ấy cũng gắn liền những huyền tích đầy tính duy linh.

Biểu tượng rắn, từ ngôn ngữ đến văn hóa

TRẦN VĂN SÁNG 

Biểu tượng (symbol) là một thành tố không thể thiếu trong mỗi nền văn hóa. Xét về một phương diện nào đó, văn hóa là một hệ biểu tượng.

Rắn Đại Nội, sự thật và huyền thoại

TRỌNG BÌNH  

Rắn là loài vật xuất hiện sớm và có sức ám ảnh mạnh mẽ trong hầu hết các nền văn hóa của nhân loại. Rất nhiều nơi trên thế giới có tín ngưỡng thờ rắn, tùy vào đặc điểm văn hóa của từng quốc gia, khu vực lãnh thổ mà con vật này biểu trưng cho các lớp ý nghĩa khác nhau.

Rồng rắn lên mây

NGUYỄN DƯ  

Nước ta nhiều núi rừng, sông lạch. Lắm thuồng luồng, rắn rết. Rắn bò vào điện thờ, chui vào sách vở, nấp trong quán ăn.