Giá sách Sông Hương
10 năm ngày mất Thái Ngọc San
Hỏa tâm

BẠCH LÊ QUANG
        Kính tặng TNS

người áo đen
hành xác bên mảnh trăng huyền
gió thông reo ngợi ca chàng thi sỹ
ném thẻ bài
ném cả cuộc đời hiến tặng giấc mơ
                          (HDL)

Thái Ngọc San, chàng thi sĩ của sự khước từ

NGUYỄN MIÊN THẢO  

Mới đó mà tròn mười năm ngày mất của Thái Ngọc San, bạn bè vẫn nghĩ anh làm một chuyến đi đâu đó, rồi về. Riêng tôi mỗi chuyến về Huế, vẫn mường tượng anh loanh quanh đâu đó trên các con đường đã trở thành máu thịt với anh, dáng lêu khêu, lêu khêu...

Trang thơ tưởng niệm

Trần Vàng Sao - Phan Lệ Dung - Hoàng Diệp Lạc - Lê Hạnh Vân

Kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Thái Ngọc San

LTS: Sông Hương số đặc biệt tháng 6 năm 2015 này, ngoài những chuyên mục thường kỳ, Ban Biên tập dành một số trang in để kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thái Ngọc San (25/7/2005 - 25/7/2015), người thi sĩ luôn muốn đứng trước những cơn giông bão.