Giá sách Sông Hương
100 năm Nam Phong tạp chí
Nơi yên nghỉ của cụ chủ bút Nam Phong tạp chí

THANH TÙNG

Cụ Phạm mất lúc nửa khuya ngày mồng 6/9/1945 (ngày 1/8 âm lịch) và nằm lại ở vùng gò đồi Hiền Sĩ, thuộc huyện Phong Điền, phía tây bắc thành phố Huế. 11 năm sau, như là một sự ngẫu nhiên của định mệnh, cụ được cải táng về chùa Vạn Phước.

Phạm Quỳnh - Nhà văn hóa kiệt xuất

NGUYỄN PHÚC VĨNH BA

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn.” Đó là câu nói hàm súc và hay nhất khi đánh giá giá trị nhân bản và nghệ thuật lớn lao của tác phẩm này từ một học giả Việt Nam.

Đôi nét về thể tài Du ký trên “Nam phong tạp chí”


TRẦN THỊ TÚ NHI - TRẦN THỊ ÁI NHI

Thi văn chữ Hán trên mục ‘Văn uyển’ của Nam Phong tạp chí

PHẠM VĂN KHOÁI    

Nam Phong tạp chí 南風—雜 誌 (1917 - 1934) gồm ba phần: Phần quốc ngữ - Phần chữ nho - Phụ trương Pháp ngữ.

Nhận diện lại Nam Phong tạp chí

Nam Phong tạp chí tồn tại qua 17 năm (1917 - 1934) với hơn 210 số, song dấu ấn của nó vang mãi, đến 100 năm sau vẫn còn nhiều giá trị được ghi nhận thêm cũng như cần đánh giá lại.