Ca khúc
Chiều bên sông Bồ


Nhạc và lời: TRƯƠNG NHƯ THOẠI

Xuân An Lạc

Nhạc: VÕ PHƯƠNG ANH LỢI
Thơ:    HOÀNG XUÂN THẢO
Ðợi lá diêu bông

Nhạc: BÙI LÊ VĂN
Thơ: PHẠM THANH LƯƠNG

Tìm O gái Huế

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: PHẠM VĂN HUỆ

Xuân về Lập An


Nhạc và lời: MAI ÁNH

Ðậm đà khúc tình xuân


Nhạc và lời: NGUYỄN ANH DŨNG

Hương xuân

Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   HOÀNG XUÂN THẢO

Hương xuân

Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   HOÀNG XUÂN THẢO

Xuân về nhớ Huế

Nhạc: QUÁCH NGỌC HIẾU
Phỏng thơ: BEN OH

Bồng bềnh Xuân sang

Nhạc: CAO XUÂN DŨNG
Thơ:   NGÀN THƯƠNG

Xuân tình


Nhạc và lời: TRƯƠNG KIM HÙNG

Hoa lanh xanh

Nhạc: VÕ HOÀNG KHIÊM
Thơ: VŨ VĂN SONG TOÀN
Anh không thể ngồi yên


Nhạc và lời: NGUYỄN TRỌNG QUÝ

Nơi nào như quê tôi


Nhạc và lời: TRẦN HỮU DÀNG

Thương Lắm Miền Trung Ơi


Nhạc và lời: MẠNH THỐNG

Muối mặn miền Trung

Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Phỏng thơ: TIỀN PHONG
Muối mặn miền Trung

Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Phỏng thơ: TIỀN PHONG
Ký ức mùa Thu
Nhạc & lời Anh: TRẦM THIÊN THU
Thơ: PHAN THỊ LIÊN GIANG
Tôi yêu lắm nước tôi


Nhạc và lời: AN NHIÊN

Uống cùng Huế


Nhạc: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Lời:    HỒNG NHU

Trang 1/13
12 3 4 5 ...13