Ca khúc
Cây chu đồng nghiêng ngả


Nhạc:VÕ HOÀNG KHIÊM
Thơ: VŨ VĂN SONG TOÀN

Gởi Huế


Nhạc: Nguyễn Thu Thủy
Thơ:  Trần Hữu Hoàng

Chờ mong


Nhạc: Nguyễn Trọng Quý
Thơ:   Bích Hà

Mẹ


Nhạc và lời: NGÔ GIÁO

Trách Huế sao đành


Nhạc và lời: TÂM NGUYỄN

Đánh thức mùa xuân


Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Lời: CẨM THƯƠNG - KHÁNH NAM

Đoản khúc chiều Cao Nguyên


Nhạc và lời: LÊ PHÙNG

Huế ru


Nhạc và lời: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Mùa xuân Huế vẫn chờ anh

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: NGUYỄN THỊ ÁI QUỲNH

Thành Huế tôi yêu


Nhạc và lời: TRẦN MINH ĐỨC (Hồng Đức)

Hương giang ngày trở lại


Nhạc: VĂN ĐÌNH
Thơ: NGÔ HÁN THÀNH

Nón


Nhạc và lời: PHAN HUY THÀNH

Giấc mơ Huế


Nhạc và lời: TRẦN THỊ THÙY PHƯƠNG

Cổ Lũy chiều buông


Nhạc và lời: Nguyễn Hoàng Dương

Chuột kể chuyện mèo

Nhạc: TRỊNH TUẤN KHANH
Lời:     Phỏng đồng dao

Con mèo


Nhạc: TRẦM THIÊN THU
Lời:     Ca Dao Việt Nam

Chào Xuân mới


Sáng tác: QUỐC ANH

Đất nước của tôi

Nhạc: Phạm Minh Thuận
Thơ:   Trần Vàng Sao

Người gánh nỗi buồn về biển

Nhạc: VĨNH PHÚC
Thơ: LÊ TẤN QUỲNH

Làng Quê


Nhạc và lời : TRẦM THIÊN THU

Trang 3/19
1 2 34 5 ...19