Ca khúc
Mùa xuân Huế vẫn chờ anh

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: NGUYỄN THỊ ÁI QUỲNH

Thành Huế tôi yêu


Nhạc và lời: TRẦN MINH ĐỨC (Hồng Đức)

Hương giang ngày trở lại


Nhạc: VĂN ĐÌNH
Thơ: NGÔ HÁN THÀNH

Nón


Nhạc và lời: PHAN HUY THÀNH

Giấc mơ Huế


Nhạc và lời: TRẦN THỊ THÙY PHƯƠNG

Cổ Lũy chiều buông


Nhạc và lời: Nguyễn Hoàng Dương

Chuột kể chuyện mèo

Nhạc: TRỊNH TUẤN KHANH
Lời:     Phỏng đồng dao

Con mèo


Nhạc: TRẦM THIÊN THU
Lời:     Ca Dao Việt Nam

Chào Xuân mới


Sáng tác: QUỐC ANH

Đất nước của tôi

Nhạc: Phạm Minh Thuận
Thơ:   Trần Vàng Sao

Người gánh nỗi buồn về biển

Nhạc: VĨNH PHÚC
Thơ: LÊ TẤN QUỲNH

Làng Quê


Nhạc và lời : TRẦM THIÊN THU

Khi tôi về

Nhạc: NGUYỄN VĂN HIÊN
Thơ:   NP PHAN
Nghe trong sỏi đá hát lời bao dung


Nhạc: NGỌC BÍCH
Thơ: NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG

Tiếng chim hoàng hôn

Nhạc: NGUYỄN NGỌC HẢI
Phỏng thơ: MAI VĂN HOAN
Bóng hình ba


Nhạc: LÊ PHƯỚC TIẾNG
Lời: NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI

Lá Tương Tư


Nhạc: Trương Như Thoại
Lời: Nguyễn Phước Ái Duyên

Xin cầm đóa phượng giùm nhau

Nhạc: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Thơ:   VIÊN CHÍNH

Vào năm học mới


Nhạc và lời: NGUYỄN VĂN THIẾT

Mái trường in nắng


Nhạc và lời: Phạm Phước Nghĩa

Trang 3/18
1 2 34 5 ...18