Ca khúc
Đôi mắt em

Nhạc: DƯƠNG ANH ĐẰNG
Thơ: TRẦN PHƯƠNG TRÀ
Sông quê
Nhạc: VĂN ĐÌNH
Thơ: NGUYỄN LIÊN CHÂU
Huế và em
Nhạc: NGUYỄN TRỌNG QUÝ
Thơ:   PHAN PHƯỢNG UYÊN
Xanh những cánh rừng

Nhạc và lời: HỒ ĐÌNH PHỤC
                    (Binh Son)
Tháng Tư mùa nhớ
Nhạc: PHAN VĂN THÀNH
Thơ: HOÀNG KHÁNH LINH
Cô gái Huế


Nhạc và lời: LƯƠNG VĂN NHÂN

Tiếng Ca Học Trò
Nhạc và lời: PHẠM THANH LIÊM
       Tự Tình Sông Vệ Số 4
Chiều bên sông Bồ


Nhạc và lời: TRƯƠNG NHƯ THOẠI

Xuân An Lạc

Nhạc: VÕ PHƯƠNG ANH LỢI
Thơ:    HOÀNG XUÂN THẢO
Ðợi lá diêu bông

Nhạc: BÙI LÊ VĂN
Thơ: PHẠM THANH LƯƠNG

Tìm O gái Huế

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: PHẠM VĂN HUỆ

Xuân về Lập An


Nhạc và lời: MAI ÁNH

Ðậm đà khúc tình xuân


Nhạc và lời: NGUYỄN ANH DŨNG

Hương xuân

Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   HOÀNG XUÂN THẢO

Hương xuân

Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   HOÀNG XUÂN THẢO

Xuân về nhớ Huế

Nhạc: QUÁCH NGỌC HIẾU
Phỏng thơ: BEN OH

Bồng bềnh Xuân sang

Nhạc: CAO XUÂN DŨNG
Thơ:   NGÀN THƯƠNG

Xuân tình


Nhạc và lời: TRƯƠNG KIM HÙNG

Hoa lanh xanh

Nhạc: VÕ HOÀNG KHIÊM
Thơ: VŨ VĂN SONG TOÀN
Anh không thể ngồi yên


Nhạc và lời: NGUYỄN TRỌNG QUÝ

Trang 6/19
1 ...4 5 67 8 ...19