Ca khúc
Ký ức mùa Thu
Nhạc & lời Anh: TRẦM THIÊN THU
Thơ: PHAN THỊ LIÊN GIANG
Tôi yêu lắm nước tôi


Nhạc và lời: AN NHIÊN

Uống cùng Huế


Nhạc: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Lời:    HỒNG NHU

Sạt lở - Mất và không!

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   PHANXIPĂNG
Về với Huế

Nhạc: VĂN NHI PHAN
Thơ:  HÀN LINH PHAN

Vẽ Nha Trang đêm
Nhạc: ÐOÀN LAN HƯƠNG
Thơ:   ÐỖ VĂN KHOÁI
Con nhớ mẹ nơi này

Nhạc: HỒ HOÀNG VINH
Thơ: TRẦN THANH CẨM
Ðất nước lắng nghe bước Người về
Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Phỏng thơ NGUYỄN KHOA ÐIỀM
Tôi muốn nói bằng tiếng nói Tổ quốc tôi

Nhạc: Lê Kỳ Lộc
Lời: Phỏng thơ Hoàng Vũ Thuật
Lời người lính
Nhạc: Võ Phương Anh Lợi
Lời thơ: Nguyễn Quang Hà
Ngày Huế xanh


Nhạc và lời: TRƯƠNG PHÁP

Về quê em
Nhạc: TRẦM TÍCH
Thơ: NGÀN THƯƠNG
Lối về Vỹ Dạ


Nhạc và lời: TRẦN TÔN

Mùa hoa bỏ lại
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Lời thơ: PHẠM VĂN HUỆ
Về ngắm dòng Hương
Nhạc: LÊ PHÙNG
Thơ: PHẠM BÁ NHƠN
Màu xanh xứ Huế


Nhạc và lời: NGUYÊN THÀNH

Quạt bà - Quạt bố
Nhạc: LÊ HƯNG TIẾN
Thơ: NGUYỄN LÃM THẮNG
Rượu quê
Nhạc: DƯƠNG ANH ÐẰNG
Thơ:   MAI VĂN HOAN
Ký ức gọi tên tôi
Nhạc: NGUYỄN VĂN VŨ
Phỏng thơ: TRẦN HOÀNG PHỐ
Hoa bằng lăng!
Nhạc: HUY CHU
Thơ: LÊ PHƯỚC QUYỀN
Trang 7/18
1 ...5 6 78 9 ...18