Ca khúc
Con mơ thấy Bác
08:56 | 18/05/2012

Nhạc: HUY CHU
Thơ: TRẦN KIM HỒ

Con mơ thấy Bác
Ảnh: internet

 

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Huế khát mưa (26/04/2012)
Thời gian (18/01/2012)
Chào Huế (18/01/2012)