Ca khúc
Mưa Huế
09:07 | 24/08/2012

Nhạc: TÚ MINH
Lời:   NGUYỄN MAN KIM

Mưa Huế

 

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Biển và em (03/08/2012)
Con mơ thấy Bác (18/05/2012)
Huế khát mưa (26/04/2012)