Ca khúc
Ngoảnh lại
09:24 | 25/09/2018
Nhạc: TRẦN ANH PHƯƠNG
Thơ:   NP PHAN
Ngoảnh lại
Ảnh: internet(TCSH355/09-2018)

 

 

Các bài mới
Vỡ bóng lia thia (26/11/2019)
Huế là em (18/10/2019)
Hai màu hoa (15/08/2019)
Giấu Hương (13/08/2019)
Như là cổ tích (26/07/2019)
Các bài đã đăng
Đoản khúc thu (21/09/2018)
Con đường xanh (17/08/2018)
Lời ru quá khứ (27/07/2018)