Ca khúc
Xin để nguyên như thế
09:50 | 31/10/2018

Nhạc: DƯƠNG ANH ĐẰNG
Thơ:   MAI VĂN HOAN

Xin để nguyên như thế
Ảnh: internet(TCSH356/10-2018)

 

 

Các bài mới
Ngày Huế xanh (17/08/2020)
Về quê em (10/08/2020)
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)
Các bài đã đăng
Huế vàng son (26/10/2018)
Ngoảnh lại (25/09/2018)
Đoản khúc thu (21/09/2018)
Con đường xanh (17/08/2018)
Lời ru quá khứ (27/07/2018)