Ca khúc
Lời Thầy
08:54 | 20/11/2018


Nhạc và lời: TRẦM TÍCH

Lời Thầy
Ảnh: internet(TCSH357/11-2018)

 

 

Các bài mới
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Ký ức Tháng ba (15/05/2020)
Các bài đã đăng
Huế vàng son (26/10/2018)
Ngoảnh lại (25/09/2018)
Đoản khúc thu (21/09/2018)
Con đường xanh (17/08/2018)
Lời ru quá khứ (27/07/2018)