Ca khúc
Lời Thầy
08:54 | 20/11/2018


Nhạc và lời: TRẦM TÍCH

Lời Thầy
Ảnh: internet(TCSH357/11-2018)

 

 

Các bài mới
Ký ức mùa Thu (08/01/2021)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Về với Huế (19/11/2020)
Các bài đã đăng
Huế vàng son (26/10/2018)
Ngoảnh lại (25/09/2018)
Đoản khúc thu (21/09/2018)
Con đường xanh (17/08/2018)
Lời ru quá khứ (27/07/2018)