Ca khúc
Hoa Sóng ngàn năm
09:16 | 31/07/2019
Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Ý thơ: ĐỖ TIẾN THỤY
Hoa Sóng ngàn năm
Ảnh: internet(TCSH365/07-2019)

 

 

Các bài mới
Ngày Huế xanh (17/08/2020)
Về quê em (10/08/2020)
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)
Rượu quê (03/07/2020)
Các bài đã đăng
Như là cổ tích (26/07/2019)
Phố mới! (04/06/2019)
Mẹ ơi! Lăng Cô (30/05/2019)
Chia (20/05/2019)