Ca khúc
Hoa Sóng ngàn năm
09:16 | 31/07/2019
Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Ý thơ: ĐỖ TIẾN THỤY
Hoa Sóng ngàn năm
Ảnh: internet(TCSH365/07-2019)

 

 

Các bài mới
Nhớ mưa Huế (20/01/2020)
Vỡ bóng lia thia (26/11/2019)
Huế là em (18/10/2019)
Các bài đã đăng
Như là cổ tích (26/07/2019)
Phố mới! (04/06/2019)
Mẹ ơi! Lăng Cô (30/05/2019)
Chia (20/05/2019)