Ca khúc
Vỡ bóng lia thia
09:21 | 26/11/2019
Nhạc: NGUYỄN ĐÌNH NIÊM
Thơ:   PHẠM BÁ THỊNH
Vỡ bóng lia thia(TCSH368/10-2019)

 

 

Các bài mới
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Ký ức Tháng ba (15/05/2020)
Nhớ Huế (13/03/2020)
Lối xuân (10/03/2020)
Các bài đã đăng
Huế là em (18/10/2019)
Hai màu hoa (15/08/2019)
Giấu Hương (13/08/2019)
Như là cổ tích (26/07/2019)