Ca khúc
Nhớ mưa Huế
15:20 | 20/01/2020


Nhạc và lời: Đoàn Lan Hương

Nhớ mưa Huế
Ảnh: Internet(SHSDB35/12-2019)

 

 

 

Các bài mới
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Ký ức Tháng ba (15/05/2020)
Nhớ Huế (13/03/2020)
Các bài đã đăng
Vỡ bóng lia thia (26/11/2019)
Huế là em (18/10/2019)