Ca khúc
Lời người lính
09:53 | 09/09/2020
Nhạc: Võ Phương Anh Lợi
Lời thơ: Nguyễn Quang Hà
Lời người lính
Ảnh: internet(TCSH378/08-2020)

 

 

Các bài mới
Ký ức mùa Thu (08/01/2021)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Về với Huế (19/11/2020)
Các bài đã đăng
Ngày Huế xanh (17/08/2020)
Về quê em (10/08/2020)
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)