Ca khúc
Tôi muốn nói bằng tiếng nói Tổ quốc tôi
10:00 | 14/09/2020

Nhạc: Lê Kỳ Lộc
Lời: Phỏng thơ Hoàng Vũ Thuật
Tôi muốn nói bằng tiếng nói Tổ quốc tôi
Ảnh: internet(TCSH378/08-2020)
 

 

Các bài mới
Ký ức mùa Thu (08/01/2021)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Về với Huế (19/11/2020)
Các bài đã đăng
Ngày Huế xanh (17/08/2020)
Về quê em (10/08/2020)
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)
Rượu quê (03/07/2020)