Ca khúc
Muối mặn miền Trung
15:33 | 15/01/2021

Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Phỏng thơ: TIỀN PHONG
Muối mặn miền Trung
Ảnh: internet(TCSH382/12-2020)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Ký ức mùa Thu (08/01/2021)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Về với Huế (19/11/2020)