Ca khúc
Muối mặn miền Trung
15:33 | 15/01/2021

Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Phỏng thơ: TIỀN PHONG
Muối mặn miền Trung
Ảnh: internet(TCSH382/12-2020)

 

 

Các bài mới
Xuân An Lạc (12/04/2021)
Tìm O gái Huế (09/03/2021)
Xuân về Lập An (02/03/2021)
Hương xuân (22/02/2021)
Hương xuân (19/02/2021)
Các bài đã đăng
Ký ức mùa Thu (08/01/2021)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Về với Huế (19/11/2020)