Ca khúc
Hình bóng mẹ
14:54 | 20/08/2021


Nhạc và lời: LÊ PHƯỚC TIẾNG

Hình bóng mẹ
Ảnh: internet(TCSH390/08-2021)

 

 

Các bài mới
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Đôi mắt em (16/07/2021)
Sông quê (09/07/2021)
Huế và em (01/07/2021)
Cô gái Huế (29/04/2021)