Ca khúc
Trường xưa in dấu chân Người
16:01 | 30/09/2021


Nhạc: Dũng kơ nia
Phỏng thơ: Trương Kiến Giang

Trường xưa in dấu chân Người
Ảnh: internet
(SHSDB42/09-2021)

 

 

Các bài mới
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Hình bóng mẹ (20/08/2021)
Đôi mắt em (16/07/2021)
Sông quê (09/07/2021)
Huế và em (01/07/2021)
Cô gái Huế (29/04/2021)