Ca khúc
Trà Giang yêu dấu
09:19 | 29/10/2021


Nhạc và lời: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Trà Giang yêu dấu
Ảnh: internet(TCSH392/10-2021)

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Huế mong anh về (12/10/2021)
Gửi Huế (07/10/2021)
Hình bóng mẹ (20/08/2021)
Đôi mắt em (16/07/2021)
Sông quê (09/07/2021)