Ca khúc
Phía bờ sông quê
15:15 | 12/11/2021

Nhạc: TRẦM THIÊN THU
Thơ: LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG
Phía bờ sông quê
Ảnh: internet(TCSH392/10-2021)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Huế mong anh về (12/10/2021)
Gửi Huế (07/10/2021)
Hình bóng mẹ (20/08/2021)
Đôi mắt em (16/07/2021)