Ca khúc
Lời yêu phấn hồng bay
15:05 | 19/11/2021


Nhạc và lời: AN NHIÊN

Lời yêu phấn hồng bay
Ảnh: internet(TCSH393/11-2021)

 

 

Các bài mới
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)
Các bài đã đăng
Huế mong anh về (12/10/2021)
Gửi Huế (07/10/2021)
Hình bóng mẹ (20/08/2021)